Gå til hovedindhold

DU - Danskuddannelse

Som ny i Danmark har du mulighed for gratis danskundervisning.

Indhold

  På danskuddannelsen lærer kursisten at tale, læse og skrive dansk og derved opnå de sproglige færdigheder der er krævet for at klare sig i job, uddannelse og som borger i Danmark. Alle tre danskuddannelser er opdelt i moduler og hvert modul afsluttes med en modultest.

  Danskuddannelsen er opdelt i tre selvstændige uddannelser, svarende til kursistens baggrund og forudsætninger: Danskuddannelse 1 (DU1), Danskuddannelse 2 (DU2) og Danskuddannelse 3 (DU3). Som kursist tager du kun den ene af de tre danskuddannelse, ikke alle tre.

  Nye kursister bliver indplaceret på baggrund af en individuel, faglig vurdering.

  Sprogcenter Næstved tilbyder danskundervisning både dag og aften. Kursisten har via vores online platform altid adgang til opgaver og undervisningsmateriale.

  Der er undervisningen på daghold to eller tre dage om ugen alt efter niveau, enten kl. 8:40 - 11:55 eller kl. 8:40 - 13:55. Aftenundervisning er én dag om ugen kl. 16:30-19:45.

  Er du udenlandsk statsborger, fyldt 18 år og er flyttet til Danmark, så kan du i de fleste tilfælde få danskuddannelse via din bopælskommune.

  Er du kommet til kommunen som flygtning, familiesammenført fra lande uden for EU/EØS og Schweiz eller er selvforsørgende under et integrationsprogram, vil du automatisk blive tilbudt danskuddannelse af din bopælskommune som en del af dit integrationsforløb.

  Er du kommet til kommunen som nedenstående, skal du selv søge om danskundervisning ved at kontakte din bopælskommunes jobcenter.

  • arbejdstager
  • studerende
  • medfølgende ægtefælle
  • grænsependler fra et EU/EØS land
  • au pair

  Hvilke krav er der til deltagelse på danskuddannelse?

  For at deltage i danskuddannelsen, skal du:

  • være fyldt 18 år
  • bo i Danmark
  • have et cpr-nummer
  • Det er ikke påkrævet at have noget kendskab til det danske sprog inden uddannelsen påbegyndes. 

  Hvis du er arbejdstager, medfølgende ægtefælle, EU-borger eller studerende, skal du betale et depositum på 2.000 kr. før du kan starte på danskuddannelse. Se nedenfor under "Pris" for flere detaljer.

  Antal år til danskuddannelse

  Som integrationskursist har du mulighed for danskuddannelse i op til 5 år. Som selvforsørgende har du op til 3,5 år indenfor en periode på 5 år. Din ret til danskuddannelse slutter automatisk når du består den afsluttende danskprøve, uanset hvilken tid du har brugt.

  Hvis du ikke er berettiget til gratis danskuddannelse eller ikke har fået et CPR-nummer, har du mulighed for selv at betale for undervisningen. Kontakt venligst Sprogcentrer Næstved for nærmere oplysninger.

  Før du kan starte på Sprogcenter Næstved, skal du kontakte din bopælskommune og oplyse at du ønsker at modtage danskundervisning. Kommunen giver herefter os besked.

  Hvis du er bosat i Næstved Kommune, kan du bruge det ovenstående link til højre med digital tilmelding  - "Ansøg om danskundervisning"

  Du kan også ringe til Næstveds Kommunes hovednummer 5588 5588 og oplyse at du gerne vil starte på sprogskole.

  Din danskuddannelse starter med en indledende samtale og test. Her vurderer vi hvilken af de tre danskuddannelser der passer bedst til dig og hvilket modul du skal starte på. Derefter starter du typisk med undervisningen den efterfølgende uge. Sprogcenter Næstved har undervisning hele året og har løbende optag.

  Gratis, hvis du har ret til undervisning betalt af din bopælskommune.

  Hvis du er arbejdstager, medfølgende ægtefælle, EU-borger eller studerende, skal du betale et depositum på 2.000 kr. før du kan starte på danskuddannelse. Au pairs og personer, som modtager sociale ydelser, er fritaget fra depositum. Du får dit depositum tilbage når du består din danskuddannelse. Du kan også få depositum tilbage efter en bestå modultest, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe på skolen.

  Vigtigt: modultest skal bestås indenfor en fastlagt tidsramme, ellers vil du miste dit depositum og skulle betale et nyt for at fortsætte på uddannelsen. Skolen informerer omkring tidsfristerne når du starter

  Hvis du ikke er berettiget til gratis danskuddannelse eller ikke har fået et CPR-nummer, har du mulighed for selv at betale for undervisningen. Kontakt venligst Sprogcentrer Næstved for nærmere oplysninger.

  Sidst opdateret: 24. maj 2023