Gå til hovedindhold

DU - Danskuddannelse

Som ny i Danmark har du mulighed for gratis danskundervisning

Indhold

  På danskuddannelse for voksne udlændinge lærer kursisten at tale, læse og skrive dansk og derved opnå de sproglige færdigheder der er krævet for at klare sig i job, uddannelse og som borger i Danmark. Du lærer også om danske samfundsforhold, arbejdsmarkedet, uddannelser, kultur og demokrati.

  Opstart
  Det er ikke påkrævet at have noget kendskab til det danske sprog inden uddannelsen påbegyndes.

  Sprogcenter Næstved har løbende optag og undervisning det meste af året. Se vores lukkedage og feriekalender her.

  Nye kursister bliver indplaceret på danskuddannelse på baggrund af en individuel, faglig vurdering.

  Danskuddannelse og moduler
  Danskuddannelsen er opdelt i tre selvstændige uddannelser, svarende til kursistens baggrund og forudsætninger.

  Danskuddannelse 1 (DU1) - 6 moduler
  Danskuddannelse 2 (DU2) - 6 moduler
  Danskuddannelse 3 (DU3) - 5 moduler

  Som kursist tager du kun den ene af de tre uddannelser, ikke alle tre.

  Hver danskuddannelse er opdelt i moduler og hvert modul afsluttes med en modultest. Modultesten skal bestås før du kan fortsætte til næste modul.

  Det tager typisk 1,5 - 2,5 år at gennemføre en danskuddannelse, hvis du begynder på modul 1. Se tabel længere nede. Du har mulighed for gratis danskuddannelse i en periode op til 5 år fra din ankomst til Danmark.

  Afsluttende eksamen
  Hver danskuddannelsen afsluttes med en eksamen, kaldet Prøve i Dansk (PD) 1, 2 eller 3. Prøven erstatter den sidste modultest på uddannelsen. 

  DU3 kan suppleres med modul 6, der afsluttes med studieprøven. Sprogcenter Næstved tilbyder ikke undervisning eller prøve på DU3.6. og henviser til andre udbydere.

  Hvornår er der undervisning
  Sprogcenter Næstved tilbyder danskundervisning både dag og aften. Alt undervisning foregår på Nygårdsvej 110. Kursister har adgang til opgaver og undervisningsmateriale via vores online platform.

  Daghold
  DU1: mandag, onsdag og fredag kl. 8:40 - 11:55
  DU2: tirsdag og torsdag kl. 8:40 - 13:55
  DU3: mandag og fredag kl. 8:40 - 13:55

  Aftenhold
  DU1, DU2 og DU3: En dag om ugen, enten tirsdag eller torsdag kl. 16:30 - 19:45 efter niveau.

  Du kan sagtens skifte mellem dag og aften hvis din situation ændrer sig. Hvis du har svært ved at møde den fulde tid pga. f.eks. arbejde eller andet, er du velkommen til at kontakte skolen eller din sagsbehandler omkring en aftale.

  DANSK DIGITAL
  DANSKUDDANNELSE 3 KAN OGSÅ TAGES ONLINE Klik her.

  Studietid pr. modul
  Sprogcenter Næstved har forventede studietider på hver enkelt danskuddannelse og modul. Tiderne er vejledende og kan variere fra kursist til kursist.

  Den forventede tid på modulet forlænges ikke automatisk ved fravær/pauser.

  Der afholdes Prøve i Dansk to gange om året; maj/juni og november/december. Datoerne fastsættes af SIRI (Styrelsen for International Rekruttering og Integration).

  Slutdato på sidste modul er derfor altid enten d. 30.06 eller d. 31.12.


   

   

   

  Det er din bopælskommune der vurderer om du har ret til gratis danskuddannelse.

  Er du udenlandsk statsborger, fyldt 18 år og er flyttet til Danmark, så kan du i de fleste tilfælde få danskuddannelse via din bopælskommune.

  Er du kommet til kommunen som flygtning, familiesammenført fra lande uden for EU/EØS og Schweiz eller er selvforsørgende under et integrationsprogram, vil du automatisk blive tilbudt danskuddannelse af din bopælskommune som en del af dit integrationsforløb.

  Er du kommet til kommunen som nedenstående, skal du selv søge om danskundervisning ved at kontakte din bopælskommunes jobcenter.

  • arbejdstager
  • studerende
  • medfølgende ægtefælle
  • grænsependler fra et EU/EØS land
  • au pair

  Hvilke krav er der til deltagelse på danskuddannelse?

  For at deltage i danskuddannelsen, skal du:

  • være fyldt 18 år
  • bo i Danmark
  • have et cpr-nummer 

  Det er ikke påkrævet at have noget kendskab til det danske sprog inden uddannelsen påbegyndes.

  Depositum
  Hvis du er arbejdstager, medfølgende ægtefælle, EU-borger eller studerende, skal du betale et depositum på 2.000 kr. før du kan starte på danskuddannelse. Se nedenfor under menupunkt "Pris og depositum" for flere detaljer.

  Antal år til danskuddannelse

  Du har mulighed for gratis danskuddannelse i en periode op til 5 år fra din ankomst til Danmark. Din ret til danskuddannelse slutter automatisk når du består den afsluttende danskprøve, uanset hvilken tid du har brugt.

  Hvis ikke du har bestået en danskuddannelse indenfor tidsrammen, bortfalder din ret til gratis undervisning.   

  Selvbetaling

  Hvis du ikke er berettiget til gratis danskuddannelse, har du mulighed for selv at betale for undervisningen. Du bestemmer selv perioden og antallet af lektioner, dog tilbyder vi minimum 4 lektioner om ugen. Det maksimale antal lektioner vi underviser er 12 om ugen. Kontakt venligst Sprogcenter Næstved for nærmere oplysninger.

  Husk at bruge sikker mail hvis du sender private eller personfølsomme oplysninger, f.eks. dit cpr-nummer.

  FVU

  Hvis du allerede har gennemført en danskuddannelse eller har overskredet perioden på 5 år, har du også mulighed for at deltage i FVU. Klik her.

  Før du kan starte på Sprogcenter Næstved, skal du kontakte din bopælskommune og oplyse at du ønsker at modtage danskundervisning. Kommunen giver herefter os besked.

  Hvis du er bosat i Næstved Kommune, kan du bruge link til højre med digital tilmelding  - "Ansøgning om Danskuddannelse". Kræver MitID og digital version af sygesikringsbevis og opholdstilladelse.

  Du kan også ringe til Næstveds Kommunes hovednummer 5588 5588 og oplyse at du gerne vil starte på sprogskole.

  Er du bosat i en anden kommune end Næstved, skal du kontakte dit lokale jobcenter.

  Din danskuddannelse ved Sprogcenter Næstved starter med en indledende samtale og test, kaldet en visitation. Her vurderer vi hvilken af de tre danskuddannelser der passer bedst til dig og hvilket modul du skal starte på. Derefter starter du typisk med undervisningen den efterfølgende uge. 

  Danskuddannelsen er gratis, hvis du har ret til undervisning betalt af din bopælskommune.

  For selvbetaling, se ovenfor under "Hvem kan få danskuddannelse"

  Hvis du er arbejdstager, medfølgende ægtefælle, EU-borger eller studerende, skal du betale et depositum på 2.000 kr. før du kan starte på danskuddannelse. Formålet med depositum-ordningen er at sikre, at tilmeldte kursister til Danskuddannelserne har et reelt ønske om at følge undervisningen.

  Au pairs og personer, som modtager sociale ydelser, er fritaget fra depositum.

  Du får dit depositum tilbage når du består din danskuddannelse. Du kan også få depositum tilbage efter bestået modultest, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe på skolen.

  Vigtigt: modultest skal bestås indenfor en fastlagt tidsramme, ellers vil du miste dit depositum og skal betale et nyt for at fortsætte på uddannelsen. Reglerne er besluttet af Folketinget og det er ikke sprogskolen der får det tabte depositum, men din bopælskommune. Se tidsfrister nedenfor.

  Indbetaling af depositum
  Depositummet betales per modul. Kursister der ikke fortaber deres depositum på grund af for sent bestået modultest, behøver ikke foretage en ny indbetaling forud for det efterfølgende modul, idet udgangspunktet er, at beløbet forbliver indbetalt, indtil kursisten har afsluttet Danskuddannelsen.

  Ophør uden bestået test
  En kursist, der ophører med Danskuddannelse f.eks. fordi vedkommende udrejser af Danmark, og ikke har bestået modultesten for det modul, som vedkommende er henvist til, fortaber sit depositum. Det samme gør sig gældende, hvis kursisten f.eks. holder en lang pause fra danskundervisningen, og derfor ikke består modultesten inden for den givne frist.

  Fortabelse af depositum 
  Selvom en kursist fortaber sit depositum, har det ikke betydning for, om vedkommende kan fortsætte sin danskundervisning, forudsat at vedkommende har danskuddannelsesret.
  I et sådant tilfælde skal kursisten betale et nyt depositum ved henvisning til næste/nyt modul. Skolen opkræver et nyt depositum for næste modul, når kursisten har bestået sin modultest.
  OBS - Pause: Kursisten skal være opmærksom på, at en pause midt i et modul har betydning ift. fortabelsesfristen – tiden går, selvom man holder pause. Det er vigtigt, at man bliver forberedt, så man er klar til at bestå en modultest inden fortabelsesdatoen.

  Tilbagebetaling af depositum 
  Depositummet kan tilbagebetales, når kursisten inden for den tidsfrist, der gælder for modulet, består modultesten eller afslutter sin Danskuddannelse med Prøve i Dansk. Se venligst tabel nedenfor.


  Tabel med tidsfrister for tilbagebetaling af depositum

   

  Danskuddannelse 1, 2 og 3

   

  Modul 1

  6 måneder

  Modul 2

  6 måneder

  Modul 3

  7 måneder

  Modul 4

  8 måneder

  Modul 5

  9 måneder

  Modul 6

  9 måneder

   

  Deltagelse på danskuddannelse kræver et stabilt fremmøde. Det er vigtigt at du møder til undervisningen for at få mest muligt ud af din danskuddannelse.

  Hvis du ikke kan møde i skole, skal du kontakte sprogskolen og melde afbud. 

  Hvis du holder pause i længere tid, skal du også kontakte sprogskolen og informere om pausens start og forventede slut.

  Hvis du har for meget fravær, kan du blive udmeldt fra skolen.

  Hvis du har betalt et depositum på 2.000 kr., skal du være opmærksom på fristerne for tilbagebetaling. Se ovenfor under menupunkt "Pris og depositum"

  Sidst opdateret: 28. maj 2024