Gå til hovedindhold

Indfødsretsprøven 29. maj 2024

Indfødsretsprøven er en skriftlig test der handler om danske samfundsforhold, kultur og historie. Du kan tilmelde dig prøven digitalt her. TILMELDING ER LUKKET. DEN NÆSTE PRØVE AFHOLDES VINTER 2024 OG TILMELDING ÅBNES I AUGUST.

Indhold

  BEMÆRK: KØREKORT ER IKKE LÆNGERE GYLDIG LEGITIMATION.
  SE NEDENFOR UNDER INFORMATION.


  Indfødsretsprøven består af 45 skriftlige spørgsmål om danske samfundsforhold, dansk kultur og dansk historie. 35 af spørgsmålene stilles med udgangspunkt i det officielle læremateriale, som findes i en skriftlig udgave og i en lydversion

  Lærematerialet kan findes ved at klikke på linket til højre under "Vil du vide mere".

  De sidste 10 spørgsmål er uforberedte spørgsmål. 5 af dem er aktuelle spørgsmål, der tager udgangspunkt i begivenheder, som har fundet sted de seneste seks måneder forud for hver prøveafholdelse. Disse spørgsmål omhandler samfundsforhold, politik og kulturelle begivenheder, der har været en bred dækning af i de danske nyhedsmedier. Endvidere er der 5 spørgsmål om danske værdier, som kan omhandle eksempelvis ytringsfrihed, ligestilling eller forholdet mellem religion og lovgivning.

  Du har 45 minutter til at svare på de 45 spørgsmål. Spørgsmålene er multiple choice-spørgsmål. Det betyder, at der til hvert spørgsmål er flere svar at vælge imellem. Du skal sætte kryds ved det svar, du mener, er rigtigt. Der er kun ét rigtigt svar på hvert spørgsmål, og du må derfor kun sætte ét kryds. 

  For at bestå prøven skal du besvare mindst 36 af de 45 spørgsmål korrekt, herunder skal du svare korrekt på mindst 4 ud af 5 af spørgsmålene om danske værdier. Der laves nye spørgsmål til hver prøve.

  Indfødsretsprøven skal bestås hvis du ønsker at blive dansk statsborger.

   

  Tid og sted
  Indfødsretsprøven afholdes to gange om året, sommer og vinter.

  Indfødsretsprøven vinter 2024 afholdes den 27. november kl. 13:00. (Kom gerne senest 12:30)

  Prøven afholdes ved Sprogcenter Næstved, Nygårdsvej 110, 4700 Næstved.

  Skolen sender dig information i e-boks med tid og sted før prøven. Husk at give os besked hvis du ikke har e-boks.


  Tilmelding
  Du kan tilmelde dig Indfødsretsprøven digitalt ved at følgende dette link:

  Indfødsretsprøven digital tilmelding - åbner til august

  Du kan også udfylde en tilmeldingsblanket ved receptionen. Husk at læse vores åbningstider.

  Indfødsretsprøven koster 874 kr.

  Ved både digital tilmelding og tilmelding via blanket på skolen kan betaling kan ske med MobilePay eller bankoverførsel. Skolen kan ikke tage imod kontanter.

  Tilmeldingsfristen er den 23. oktober 2024.

  Bemærk at tilmelding er bindende. Det er ikke muligt at få gebyret retur når tilmeldelsesfristen er overskredet.

  Særlige vilkår
  Du kan ansøge om at tage prøven under særlige vilkår. Særlige vilkår kan f.eks. være forlænget tid, enelokale, særlige hjælpemidler eller at have en hjælper med i lokalet. Ønsker du at gå til prøven under særlige vilkår, bedes du kontakte skolen. Du skal udfylde en blanket og indsende dokumenter der bekræfter dit behov. Dette kan f.eks. være en lægeerklæring / udtalelse fra en fagperson eller en officiel udredning.

  Skolen skal have din ansøgning om særlige vilkår senest 4 uger før prøven afholdes.

  Husk at bruge sikker mail hvis du sender private eller personfølsomme oplysninger, f.eks. dit cpr-nummer.

  I dokumentet Information til prøvedeltager om Indfødsretsprøven (pdf) kan du læse den officielle information om Indfødsretsprøven.

  UDDRAG OM LEGITIMATION

  Du skal huske at medbringe korrekt legitimation på prøvedagen. Hvis du ikke kan fremvise korrekt legitimation, vil du ikke få adgang til prøven.

  Det originale dokument skal anvendes. En kopi eller et foto af dokumentet på mobiltelefon eller lignende kan ikke anvendes.

  Tjek i god tid, at alle oplysninger tydeligt kan læses på din legitimation, og at dit billede tydeligt ligner dig.

  Ved prøven den 29. maj 2024 og de følgende prøver forventes det, at kørekort ikke kan anvendes til legitimation.

  Følgende vil herefter kunne anvendes:

  - Opholdskort, fremmedpas eller konventionspas som er udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.

  - Pas eller identitetskort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz.

  - Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de ovenfor nævnte
  lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

  OBS. Bemærk, at det forventes, at det ikke længere vil være muligt at anvende kørekort til legitimation.

  Hvis du ikke har en af de nævnte former for legitimation, skal du ansøge Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) om tilladelse til at anvende anden legitimation ved prøven. SIRI kan ikke give tilladelse til at anvende et kørekort til legitimation.

  SIRI skal have din ansøgning om tilladelse til at anvende anden legitimation senest 4 uger før
  prøvens afholdelse. Se SIRIs kontaktoplysninger i sidste afsnit af denne skrivelse.

  Hvis du får tilladelse til at anvende anden legitimation ved prøven, skal tilladelsen og den godkendte alternative legitimation medbringes til prøven.

  Hvis du har din legitimation liggende hos fx Udlændingestyrelsen på grund af en aktuel sagsbehandling, skal du selv sørge for at anmode Udlændingestyrelsen om enten at få legitimationen udleveret eller at få en attesteret kopi af legitimationen.

  Det er dit eget ansvar at medbringe korrekt legitimation på prøvedagen. 

  UDDRAG OM KLAGEREGLER

  Klage over forhold i forbindelse med prøven
  Du har mulighed for at klage over forhold i forbindelse med prøven. Klagen kan angå prøvegrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen af prøven. Klagen skal indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration, senest 4 uger efter at bedømmelsen af prøven har fundet sted. Klagen skal indgives individuelt, og den skal være skriftlig og indeholde en begrundelse.

  Du kan anmode sprogcenteret om at få udleveret en kopi af din skriftlige besvarelse uden betaling. Efter prøven kan du finde prøvespørgsmålene og retteark på www.danskogproever.dk. Du kan således sammenligne dine svar med de korrekte svar.

  Klage over sprogcenterlederens afgørelser
  Du har også mulighed for at klage over lederens afgørelse over retlige spørgsmål i forbindelse med prøveaflæggelse, herunder afgørelser om adgang til og tilmelding til prøver, afgørelser om udelukkelse fra prøve, afgørelser om hjælpemidler m.v. og afgørelser om bortvisning. Klagen skal indgives skriftligt til lederen af sprogcenteret inden 2 uger fra det tidspunkt, hvor den afgørelse, du vil klage over, er blevet meddelt. Sprogcenteret videresender klagen til Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

  Udlevering af opgavebesvarelsen
  Du kan anmode om at få udleveret en kopi af din skriftlige besvarelse uden betaling.

  Sidst opdateret: 27. maj 2024